Latvijas Antroposofiskās biedrības mājaslapa

Arhīvs

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rietumu Rzoterijas Skolas mācību gads retrospektīvā skatījumā

Ir pagājis atkal viens mācību gads Rietumu Ezoterijas Skolā. Kāds ir bijis šis gads? Ko viņš mums ir devis? Mēģināsim veikt īsu retrospekciju uz pagājušā gada notikumiem.
Vispirms sāksim ar galvenajiem, A grupas mācību priekšmetiem, un kā pirmo apskatīsim antroposofisko medicīnu. Antroposofisko medicīnu un veselības mācību, kā to antroposofi dažkārt mēdz dēvēt - salutoģenēzi, mūsu skolā no pašiem tās pirmsākumiem pasniedz ārste antroposofe Māra Meijere. 2012./13. māc. gadā dakteres M.Meijeres sagatavotais kurss saucās “Okultā fizioloģija”. Sava kursa ietvaros daktere koncentrējās 

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

Nodarbības, sestdien 23.novembrī, plkst. 10:00-15:30
Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstkolas telpās, Bruņinieku ielā 65. 
Informācija, tel. 28441708, vai sazinieties ar mums caur sadaļu Saziņa.

 

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

RES uzņem jaunus klausītājus.

Nodarbības, sestdien 28.septembrī, plkst. 10:00-15:30

Mācību programma

Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstkolas telpās, Bruņinieku ielā 65. 

Informācija, tel. 28441708, vai sazinieties ar mums caur sadaļu Saziņa.

lasīt tālāk ...


Antroposofijas draugu tikšanās

Marijas Šteineres atzars un Latvijas Antropsofiskā biedrība

 ielūdz uz antroposofijas draugu tikšanos. Svētdien, 2013.gada 12.maijā, plkst.10 - 14, Rīgas Valdorfskolā, Baltā ielā 10, Rīgā.

 Programma.

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola uzņem jaunus studentus

RES ir dibināta 2005.gadā un šis jau būs Skolas devītais mācību gads.
Kādi priekšmeti tiks studēti šogad?
Tāpat kā līdz šim studēsim un antroposofisko veselības mācību un medicīnu.
Docente ārste antroposofe Māra Meijere ir sagatavojusi jaunu kursu par pamatu ņemot Rūdolfa Šteinere klasisko medicīnas darbu “Meditatīvie apcerējumi un pamācības dziedināšanas mākslas padziļināšanai”.
Daudziem labā atmiņa ir palicis Māras Meijeres 2012/13.m.g. nolasītais kurss “Okultā fizioloģija”. Šī mācību gada kurss būs sava veida papildinājums un turpinājums iepriekšējā gada kursam.
Uldis Seveljevs ir sagatavojis jaunu kursu “Dzīve un liktenis”. 

lasīt tālāk ...


Aktuāli pasākumi

Papildināts!

Uzmanību lapas apmeklētājiem, kurus interesē aktuālie pasākumi!

Informācija tiek publicēta sadaļā Pasākumi.

lasīt tālāk ...


Lieldienu noskaņa

Kad no pasauļu plašumiem
Saule runā uz cilvēka maņām,
Un prieks no dvēseles dziļumiem
Ar gaismu vienojas skatīšanā,
Tad no patības apvalka traucas
Domas telpu tālēs,
Un vieno
Cilvēka būti ar gara esamību.

 

lasīt tālāk ...


R.Šteiners. Lieldienas

Lielā visaptverošā gudrība, kas pirmajos kristietības gadusimteņos vēl centā izprast Golgātas mistērijas patieso būtību, pamazām nogrima Rietumpasaules materiālismā. Šis materiālisms attīstījās pamazām. Sākumā vēl vājie, pirmajos gadsimtos pamanāmie materiālisma asni auga lēnām un tikai vēlāk pilnīgi pārņēma visu Rietumpasaules civilizāciju. Tā jau samērā drīz austrumnieciskā reliģiskā doma savienojās ar Rietumu pasaulē izveidojušos valsts ideju. Jau ceturtajā gadu simtenī kristietība kļuva par valsts reliģiju – tas ir, kristietībā ienāca kaut kas, kas vairs nav reliģija.

Lejupielādēt vai lasīt visu lekciju pdf formātā 

lasīt tālāk ...


Debesu valstības pierādījums

Izdevniecība Avots sarūpējusi pasaulslaveno izdevumu par neiroķirurga ceļojumu aizsaulē

Dr. med. Ebens Aleksandrs "Debesu valstības pierādījums. Neiroķirurga ceļojums aizsaulē" 

Pirmsnāves stāvokļa pieredzes ir pretrunīgas. Tās piedzīvojuši tūkstošiem cilvēku, bet zinātniskajā sabiedrībā daudzi ir strīdējušies, ka tās nemaz nav iespējamas. Dr. med. Ebens Aleksandrs bija viens no viņiem. 

lasīt tālāk ...


Brīvu cilvēku pamatprincipi

Šteinera formulējums „Brīvības filosofijā“: Leben in der Liebe zum Handeln und Lebenlassen im Verstāndnisse des fremden Wollens ist die Grundmaxime der freien Menschen. 
 
Šis pamatprincips ir jāievēro katram cilvēkam ar garīgām tieksmēm mūsdienu nozīmē, īpaši pārstāvot antroposofiju. Antroposofija savu patieso vērtību var pierādīt tikai praktiskā darbībā, kā darbošanos 

lasīt tālāk ...


Ezoterija - pārdomas par tēmu

Vai tev, mans cienījamais lasītāj, nešķiet, ka laiks skrien ļoti ātri, ka esi kā vāvere ritenī – joņo un tik joņo, izkļūt no bezgalīgās nerimtības apļa ir gandrīz vai neiespējami. Ne jau tāpēc, ka negribētu vai nevarētu, tāpēc, ka – diena par īsu, laika par maz.
Un vienalga, kas tu esi – kristietis vai budists, agnostiķis vai zinātnieks –  visi esam pakļauti vienam spēkam, visi esam vienas Mācības skolnieki – visaptverošas, 

lasīt tālāk ...


Sakrālā Ģeometrija

Ievads sakrālajā ģeometrijā 

Praktiska nodarbība

Ādmiņu ielā 4 A, 

Programma

apskatītais materiāls 

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

Nodarbības, sestdien 23.martā, Plkst. 10:00 - 16:00, Ādmiņu ielā 4 A, 

Programma 

Informācija: m.t.: 28441708

 

lasīt tālāk ...


Lekcija, Ievads Sakrālajā Ģeometrijā

lasīt tālāk ...


R.Šteinera lūgšana Tautas Garam

Tu, manas zemes Gars,
Atklāj sava Laikmeta gaismu
Dvēselei, kas piepildīta ar Kristu, 
Lai savā tiecībā tā var atrast
Miera sfēru korī,
Kā Tevī ar slavu un spēku skan
Ar Kristu piepildītā cilvēka maņa. 
 
GA 157 (1914. g. 1. septembris)

lasīt tālāk ...


* * * Svētīgus Ziemassvētkus! * * *

Es sajūtu itkā atburtu

Dvēseles klēpī gara bērnu:

Sirds gaišumā Pasauļu Svētais Vārds

Ir dzemdējis

Cerības debesu augli,

Kas gavilējot pasauļu tālēs aug

No manas būtnes Dieva pamata.

lasīt tālāk ...


Latviešu senreliģija garazinātnes gaismā

Lektors Modris Slava, “Latvijas Viedas sadraudzība”.
3.lekcija
Sestdien 15.decembrī, plkst. 14:00 - 15:30,
Ādmiņu ielā 4A
Dalības maksa - brīvprātīgs ziedojums.
Informācija: m.t.: 28441708

 

lasīt tālāk ...


Mihaela dienas sanāksme

 Latvijas Antroposofiskā Biedrība ielūdz uz Mihaela dienas sanāksmi sestdien, 29.septembrī, plkst. 10, Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas Augstskolas telpās, Bruņinieku ielā 65.

Programma

 

lasīt tālāk ...


Polaritātes: to saistība ar cilvēka dvēseliskiem un fiziskiem procesiem

Ievads antroposofajā mākslas terapijā 

2012.gada augusts - 2013.gada janvāris
 
Semināru vada: Baiba Bērtulsone-Aasheim, (Anglija/Latvija)
 

lasīt tālāk ...


Eiritmija Rīgā

Eiritmijas koncerts Rīgas Tehniskās Universitātes Mazajā zālē. Koncertā piedalījās J. Jansone, Aija Rancāne, Agnese Hofmane. Gaismas - Modris Tenisons.

Mūziķi: komanda "Ābols virs Upes" (Uldis Parre-Balodis, Lauma Liepiņa) un Ēriks Eglītis.

Šeit publicēts koncerta fragments. 

lasīt tālāk ...


Eiritmijas simtgade pasaulē un Latvijā

Šogad visā pasaulē tiek atzīmēta eiritmijas simtgade! Tādēļ aicinām visus piedalīties šajos svētkos Vasarsvētku svētdienā, 27.maijā 2012. plkst. 14. pēc Latvijas laika.

Šajā laikā eiritmijas draugi visā pasaulē izpildīs "Aleluja" vingrinājumu.Aleluja, (eiritmiski Hallelujah) bija pirmais vārds, kuru Lori Smita pēc Rūdolfa Šteinera norādījumiem 1912.gadā padarīja redzamu.

Aicinām ikvienu ņemt dalību šajā pasākumā.

lasīt tālāk ...


Tēvreizes eiritmiski liturģiskais izpildījums

Latvijas Antroposofiskās Biedrības un Rietumu Ezoterijas Skolas

kopīgais pasākums, svētdien, 20.maijā, plkst.10:30. Norises vieta RTU Mazā zāle, Kaļķu ielā 1.

Šajā pasākumā būs vienreizēja iespēja 1. reizi Latvijā piedzīvot Tēvreizi eiritmistu izpildījumā!

1.daļas formu Rūdolfs Šteiners devis 1914. gadā ar norādi, ka šī lūgšana rādāma tikai latīņu valodā, eiritmizēta un ar patskaņu izpildījumu. Tas ir vienīgais darbs eiritmijā, kurā tiek izmantoti tikai patskaņu žesti.

lasīt tālāk ...


Kā sasniedz atziņas no augstākajām pasaulēm

Seminārs ar Georgu Glokleru, (Dornaha, Geteanums)
11.05. 2012. – 13.05. 2012.
Rīgā, Zvārdes ielā 17, Pārdaugavas pirmskolā.
 
 
Semināra valoda vācu ar tulkojumu latviski. 
Par šo un citiem pasākumiem varat arī lasīt sadaļā Pasākumi
Ja ir jautājumi, rakstiet uz e-pastu vai izmantojiet sadaļu Saziņa
 

lasīt tālāk ...


20.gs. abstrakcionisms jeb jaunas pasaules meklējumos

Lektore Anda Elksne
Svētdien, 22.aprilī, plkst 11.30, RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1.
 
Tēmas: 
Abstrakcionisma ideju attīstība - jaunas pieejas mākslai  radīšana (Kandinskis).
Teosofijas ietekme. Mākslas un zinātnes saistība. 
Krāsu, līniju un ritma psiholoģiskais iespaids - mākslas darba ekstrasensorā uztvere. (Joan  Miro)
Sirreālisms.Telpas, laika, kustības un gaismas mijiedarbība...
 

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

Svētdien, 22.aprilī, RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1. 

Rietumu Ezoterijas Skolas nodarbības, RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1. No plkst. 10-15:30

lasīt tālāk ...


Kristietības būtība. Lieldienu laika pārdomām.

Sadaļā Bibliotēka pieejama antroposofiskā teologa Rūdolfa Frīlinga grāmata "Kristietības būtība".
 
Cilvēces mīkla
 
Jautājums par kristiānisma būtību nav šķirams no otra jautājuma: vispār par cilvēka būtību. Mūsdienu cilvēks izjūt arvien lielāku nepieciešamību šinī jautājumā iedziļināties. “Kas tad notiek ar cilvēku?” Cilvēks savu esmi vairs neizjūt tā, it kā tā tūlīt pašsaprotamā kārtā būtu “neapstrīdama”. Tā ir apšaubāma, apstrīdama, tā ir kļuvusi nedroša. Vai ir kāda jēga būt cilvēkam?

lasīt tālāk ...


Polaritātes Cilvēkā un Dabā.

Terapijas Process Caur Krāsu, Iztēli, Atklāsmi

(Papildināts, skat. pilno informāciju)

ar mākslas terapeiti pedagoģi Baibu Bērtulsoni-Aasheim. (Apvienotā Karaliste).

Sestdien, 24.martā 10.00-17.00 Gleznošanas nodarbības

                                    

Svētdien, 25.martā 10.00-15.00 Gleznošanas nodarbības

                                    15.00-17.00 Atskats un diskusijas

Pilna informācija atrodas šeit

lasīt tālāk ...


Rietumu Ezoterijas Skola

Svētdien, 18.martā 

Rietumu Ezoterijas Skolas nodarbības, RTU Mazajā zālē, Kaļķu ielā 1. No plkst. 10-15:30

Programma

lasīt tālāk ...


Par 7 planētu ietekmi uz cilvēka dzīvi

Lai izlasītu visu rakstu, nospiediet uz attēlu.

lasīt tālāk ...


Rudolfa Šteinera izaicinājums, video

Piedāvājam noskatīties britu režisora Džonatāna Stedāla (Jonathan Stedall) filmas The Challenge of Rudolf Steiner promocijas video. 

lasīt tālāk ...

» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Mūsu draugi

© Latvijas Antroposofiskā biedrība, 2004-2010. Materiālu pārpublicēšanas gadījumā atsauce obligāta.